۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ آبان
دانشگاه جهرم
صفحه اصلی
بد حجابي و پيامدهاي منفي آن در فرد و اجتماع 1395/10/18
بد حجابي و پيامدهاي منفي آن در فرد و اجتماع

سقوط ارزش زن

غالباً دختراني كه بدون حجاب و با وضع زننده در جامعه حاضر مي شوند، نگاه ديگران به ايشان بر اساس شهوت و هوسراني بوده و همراه قصد و نيت سوء مي باشد نه از حيث شخصيت والاي يك زن ، و او تا زماني كه در جامعه مطرح و مورد توجه است كه برآورندة خواهش هاي پليد ديگران است و اين امر مدت زيادي دوام نخواهد داشت و پس از اينكه وي زيبايي و جاذبة ظاهري خود را از دست داد، ديگر فردي غريب و بي هويت است و با احساس پوچي و پشيماني ازجامعه طرد خواهد شد.

2-آفت تحصيلي و آموزشي

بدحجابي مشغوليت فكري دختران محصل را بيشتر مي كند،آنان را به سوي شناخت مدل ها گوناگون، آرايش موي سر و تقليد از مدهاي متنوع سوق مي دهد،آنان وقت زيادي از فرصتهاي مطالعه را صرف آرايش هاي سر و صورت نموده و به جاي رسيدگي به جنبة علمي و فكري خود، به ظواهرخود مي پردازند. و همچنين پسرهايي كه در محيط تحصيل با ايشان همكلاس و همدرس بوده و يا در مسير با ايشان مواجه مي شوند نيز به دنبال نظر بازي هاي غافلانه ، دچار درگيري و مشغله روحي و فكري شده و به جاي تمركز بر روي دروس، به تصوير سازي و توهمات برخاسته از نگاه به ايشان پرداخته، كه نتيجه اي جز آفت تحصيلي و كاهش رشد عقلي نخواهد داشت.

3-  افزايش بيماريهاي روحي و رواني

اختلال روحي رواني ازآثار ناگوار بد حجابي در جامعه است. برخي از دختران و زنان براي جلب رضايت ديگران و توجه بيشتر بينندگان، به خود آرايي و جلوه گري و ارائه پوشش غير متعارف مي پردازند و افكار خود را در بعد تمايلات موهوم تقويت مي كنند. چنين افرادي هميشه در پي آنند كه خود را به گونه اي ارائه دهند كه افكار و نگاه هاي آلوده و هوس انگيز را به خود جلب كنند و شخصيت خود را با خواسته هاي ديگران همگون سازند. اين خواسته ها محدود نيست و وقتي دختران نتوانند خود را مطابق خواسته ها ارائه دهند ثبات روحي و رواني خود را از دست مي دهند.

و در مقابل ، برخي از آقايان نيز كه تسلط بر خويشتن نداشته و از تقواي لازم برخوردار نباشند، در اثر ناز و عشوه اين افراد تحريك شده و در صورت عدم دستيابي حلال دچار هزاران فكر و توهم و معضلات روحي ورواني گشته تا جايي كه در كيفيت و كميت تمام امور زندگي فردي و اجتماعي ايشان اثر منفي مي گذارد.

 

 

4-  اذيت و آزار اجتماعي

خداوند در قرآن كريم به پيامبرش (ص) مي فرمايد:

 اي پيامبر ، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو پوششهاي خود را بر خويش فروافكنند . اين براي آن كه شناخته نشوند و مورد آزار قرار نگيرند، نزديكتر است (آية 59 سوره مباركه احزاب)

بي حجابي نقطه شروع بسياري از ناهنجاري ها و عامل مهمي در ايجاد مزاحمت هاي خياباني به شمار مي رود. جامعه اي كه بخواهد ثبات امنيتي بيشتري داشته و از ناهنجاري ها به دور باشد، بايد خود را از عواملي كه باعث ناهنجاري مي شود. دور نگه دارد و حجاب بهترين وسيله اي است كه زنان و دختران را از اذيت وآزار جنسي محافظت مي كند.

5- بي علاقگي به ازدواج

در جامعه اي كه بي بند و باري در پوشش و به تبع آن بي بند و باري جنسي وجود دارد لذت جنسي كه يكي از عوامل گرايش به ازدواج است به راحتي در دسترس افراد قرار مي گيرد، و اين امر از ميزان علاقه و گرايش به ازدواج در افراد مي كاهد. ازدواج در قديم پس از يك دوران انتظار و آرزو و صبر انجام مي گرفت و به همين دليل زوجين يكديگر را عامل نيك بختي و سعادت خود مي دانستند. ولي امروز به دليل كامجويي هاي نامشروع در سطحي وسيع، دليلي بر آن اشتياق ها وجود ندارد.

6- نا هنجاريهاي خانوادگي و بالا رفتن آمار طلاق

وقتي زن با آرايش و بد حجابي در جامعه حاضر مي شود، چشم ها به سوي او نشانه مي روند و او هم دلباخته و فريفته چشم چرانان مي شود و كم كم از نگاه هاي شوهرش لذت نبرده و از او سرد ميشود و چه بسا سرانجام باعث جدايي گردد. گاهي همين امر از طرف شوهر صورت گرفته و بر اثر چشم چراني و نگاه هاي هوس آلود به نامحرم، ناسازگاري با همسرش شروع مي شود و تيرگي بر كانون خانواده سايه مي افكند. چه بسيار طلاق هايي كه شروع آن از همين نگاه هاي حرام بوده است.

7-  تيرگي رابطه فرزندان با والدين

از آنجايي كه بدحجابي عاملي جهت تخريب ارزشها و فرهنگ خانواده هاي متدين مي باشد، در اين خانواده ها بدحجابي دختر باعث ايجاد تضاد بين وي و والدينش مي گردد كه اگر تذكرات و نصايح دوستانة والدين بر روي او مؤثر نباشد ، غالباً به درگيري لفظي و فيزيكي منجر مي گردد و چه بسا دختر خانه را ترك نموده و يا اينكه پدر و مادر او را طرد نمايند و هم چنين پسرهايي كه بر خلاف نظر خانوادة خود دل باخته چنين دختراني مي شود نيز عاقبتي مشابه خواهند داشت.

       8-ايجاد زمينه جنايت

 بسيار ديده شده كه افرادي به خاطر شرايط نامطلوب وضعيت حجاب در جامعه تحريك شده و به خاطر نداشتن تقوي و تدين كافي دست به اعمال خلاف عفت زده اند،سپس از ترس رسوايي و هزار مسئله ديگر ، دست خود را به هر جنايت پليدي حتي كشتن طعمه سابق هوسراني خود آلوده كرده است. هر روز در قسمت حوادث روزنامه ها مي توان نمونه اي از اين موارد را مشاهده نمود و بعضاً نيز اتفاق مي افتد كه به خاطر عدم رعايت حريم ها، دو جنس مخالف شيفته و عاشق يكديگر شده اما به خاطرنبودن شرايط اجتماعي مورد نظر، امكان ازدواج را پيدا نمي كنند و در صورت عدم تحمل فراغ، فرد به خود كشي و خود آزاري و يا كنار زدن تمام بايسته هاي زندگي اش متوسل مي شود.

9- رشد منفي كار و بهره وري

در محيط هاي كار كه محل كار مردان مي باشد يا رفت و آمد مردان در آن محيط صورت مي گيرد، حضور زنان بد حجاب باعث مي گردد تا تمركز حواس و دقت لازم به علت جلب توجه ايشان پايين آمده و به جاي اينكه افراد از قوه عقل و تفكر خود بالاترين استفاده را بكنند، قوه وهم و تخيل ايشان فعالتر شده و ضمن ايجاد درگيري روحي و رواني براي فرد خطرات محيط كار افزايش يابد و همچنين در سرعت و كيفيت كار نيز اثر گذاشته و بعضاً باعث ركود يا نابودي اقتصادي آن سيستم و در نتيجه افزايش بي كاري مي گردد.

10-رو آوردن به كسب درآمدهاي نامشروع

در جامعه اي كه بدحجابي رواج پيدا كند، چشم و هم چشمي ها و ارائه هر چه بيشتر زينت آرايي، تمامي نخواهد داشت و زنان سعي مي كنند تا چشمان بيشتري را متوجه خود سازند و در معرض ديد همگان قرار گيرند و اين امر سريعاً در جامعه گسترش يافته و فراگير مي شود تا حدي كه ، نا امني نه تنها دامان خود بدحجاب را مي گيرد بلكه به ديگران نيز سرايت كرده و جامعه را از فعاليت هاي سالم باز مي دارد. حال در اين ميدان رقابت باطل و بيهوده خيلي از اين افراد سرمايه لازم مالي را جهت اين همه خرج هاي گزاف و بيهوده نداشته، لذا تلاش مي كنند كه از هر راه ممكن حتي دزدي، كلاه برداري و ... ، هزينه هنگفت مخارج خود را تهيه نمايند . هم چنين بسيار اتفاق افتاده است كه افرادي بدون در آمد يا با درآمد هاي پايين ، به دنبال جلب نظر دختر مورد علاقه خود سعي كرده اند كه هرچه سريعتر و از هر راه ممكن ثروت فراوان به چنگ آورده ، تا در رسيدن به هوس نفس خود ناكام نمانند.

 

تعداد بازدید: 32
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه جهرم مي باشد و هرگونه كپي برداري غيرمجاز است.
Powered by DorsaPortal